Kaikista lääkeilmoituksista tai niiden välittömästä läheisyydestä tulee löytyä valmisteyhteenveto eli ns. ”pakkoteksti”, jossa selostetaan olennaiset tiedot lääkkeen käyttötarkoituksesta, mahdollisista sivuvaikutuksista ym. Niiden, ainakin maallikolle näennäisen, puuduttavuuden vastapainoksi suunnittelin ja kirjoitin Pfizer Animal Healthin jouluilmoituksen Eläinlääkäri-lehteen.